دوره و شماره: دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-286 

مقاله مستقل

مطالعه طول تغییرشکل در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر

صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2022.10920.3423

حسن بادپروا؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ یعقوب دادگر اصل؛ بهنام عباس زاده


مقالات مروری

فرآیند شکل‌دهی انفجار زیرآب؛ مرور و چشم اندازهای آینده

صفحه 59-83

10.22044/jsfm.2022.11060.3447

صادق نصیری؛ میلاد صادق یزدی؛ مجتبی ضیاء شمامی


بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی