دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-259 

مقاله مستقل

بهبود کارآیی برداشت‌کننده انرژی دوپایا به کمک کنترل آشوب

صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2021.2166

معین محمدپور؛ شیرین باقری کزازی؛ پدرام صفرپور؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی


یادداشتهای فنی

مدل‌سازی دینامیکی و طراحی کنترل وضعیت یک فضاپیما در حضور تلاطم

صفحه 25-40

10.22044/jsfm.2021.2168

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ سید مهدی حسنی؛ پیمان نیک پی


تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی قطاع دایره ای توخالی در تماس با سیال

صفحه 73-86

10.22044/jsfm.2021.2171

رضا شهوه؛ علی اصغر جعفری؛ عادل مقصودپور؛ علی رضا محمدزاده