راهنمای نویسندگان

جهت دانلود فایل "راهنمای نویسندگان" اینجا کلیک کنید. ( فایل اصلی مقالات باید در هر دو فرمت docx و pdf ارسال شود و هر دو فایل حتما باید بدون نام و اطلاعات مربوط به نویسندگان باشد. بعلاوه یک فایل حاوی مشخصات نویسندگان ارسال شود)

جهت دانلود "فایل چکیده مبسوط" اینجا کلیک کنید. (برای ارسال اولیه مقالات نیازی به چکیده مبسوط نیست. ارسال چکیده مبسوط بعد از پذیرش اولیه مقاله درخواست می شود.)

جهت دانلود فایل " تعهدنامه" اینجا کلیک کنید.

فایل اصلی مقاله را بصورت pdf، بعنوان فایل های تکمیلی/اضافی ارسال نمایید.

برای دانلود فایل «منشور و موازین اخلاق پژوهش» اینجا کلیک کنید.

                    جهت دانلود فایل " تضادمنافع " اینجا کلیک کنید.

 

 قابل توجه نویسندگان محترم: فایل تعهدنامه را بعد از بررسی به همراه مقاله، از طریق سامانه ارسال نمایید.

ارسال فایل PDF همراه مقاله الزمی است.

 

»» مقاله ای که دستور نگارش نشریه را دارا نباشد و فرم های تعهدنامه و تعارض منافع در سامانه نشریه بارگذاری نشده باشد، در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی‌شود.

»» مقاله ها توسط هیات تحریریه بررسی اولیه شده و با همکاری متخصصان ارزیابی می‌شوند و در صورت پذیرش، بر طبق ضوابط نشریه به نوبت، منتشر خواهند شد.

»» مسئولیت صحت مطالب مقالات به عهده نویسنده(گان)است.

»» هیأت تحریریه در رد مقالات آزاد است. همچنین ویرایش مقالات با هماهنگی نویسندگان، برای نشریه مجاز است.

»» نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز، حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می‌گیرد.

»» عدم رعایت شیوه‌نامه فوق موجب تأخیر در پذیرش و رفت و برگشت‌های مکرر و زمان بر مقاله خواهد شد.