اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 391
تعداد پذیرش 113
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 18938
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15702
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 210 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 29 %