اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 502
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 56

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 152
تعداد مشاهده مقاله 70688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56268
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 35 %