اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 554
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 79

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 61
تعداد مشاهده مقاله 8122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6262
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 224 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 30 %