اخذ رتبه (الف) برای مجله مکانیک سازه ها و شاره های دانشگاه صنعتی شاهرود

اخذ رتبه (الف) برای مجله مکانیک سازه ها و شاره های دانشگاه صنعتی شاهرود

این مجله تا تاریخ ارزیابی شهریورماه سال جاری، تنها نشریه فارسی کشور در حوزه مهندسی مکانیک بوده است که با پشت سرگذاشتن نشریات با سابقه دیگر کشور موفق به اخذ این درجه گردید. نشریه فوق به سردبیری دکتر محمود شریعتی و مدیر مسئولی دکتر محمود نوروزی در دهمین سال فعالیت خود قرار دارد و از ابتدای فعالیت به صورت منظم، به شکل فصل نامه و با همکاری 15 عضو هیات تحریریه و 9 دبیرتخصصی منتشر می شود.

 در حال حاضر، از میان بیش از 2100 مقاله ارسالی به این مجله، 616 مقاله در قالب 37 شماره منتشر شده و حدود 2200 داور در بررسی مقالات آن نقش داشته اند. لازم به توضیح است تاکنون از مقالات مجله بیش از 900 هزار بازدید به عمل آمده و تعداد دریافت فایل های مقالات منتشر شده آن بیش از 500 هزار نسخه می باشد. همچنین این مجله از سال 90 تاکنون در 6 پایگاه نمایه شده که مهمترین آن پایگاه ISC می باشد.