دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 379-1 
بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه

صفحه 31-42

10.22044/jsfm.2021.8874.3014

محمد ظهورمسگر؛ حامد صفی خانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ سیامک مزدک


تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین فراصوت در پذیرش جزئی

صفحه 169-184

10.22044/jsfm.2020.7208.2658

علی چراغی؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ رضا آقایی طوق؛ محمدجواد منتظری


پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل‌های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه‌زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود‌یافته مرتبه سوم ردی

صفحه 291-310

علیرضا پاکرویان؛ پیمان یوسفی؛ کوروش خورشیدی؛ سید محمد مهدی نجفی زاده؛ علی‌رضا نظام‌آبادی