موضوعات = ارتعاشات
بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-181

10.22044/jsfm.2018.5855.2412

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب


بررسی رفتار ارتعاشی سیستم روتور-یاتاقان پیوسته تحت عیوب مختلف نابالانسی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 223-237

10.22044/jsfm.2017.4996.2250

روح اله نوروزی؛ منصور رفیعیان؛ حسین دلایلی


بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2017.4814.2219

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 165-177

10.22044/jsfm.2017.4256.2125

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم


استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 161-171

10.22044/jsfm.2017.863

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2016.801

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین


تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.760

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو


تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق‌های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 155-166

10.22044/jsfm.2016.754

حسین قدیریان؛ محمدرضا قضاوی؛ کوروش خورشیدی


شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 43-60

10.22044/jsfm.2016.644

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی


بهینه سازی محل یاتاقان ها در روتور های چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-106

10.22044/jsfm.2016.692

سعید گلابی؛ حمید مسفروش؛ محسن ایرانی رهقی


محاسبه شتاب آستانه واژگونش خودروی تانکردار تحت تلاطم سیال با استفاده از روش نگاشت

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 163-176

10.22044/jsfm.2015.673

روح الله طالبی توتی؛ گلناز جریانی؛ محمد حسن شجاعی فرد