موضوعات = ارتعاشات
بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-33

10.22044/jsfm.2017.925.0

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 35-48

10.22044/jsfm.2018.5409.2322

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد


بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-181

10.22044/jsfm.2018.5855.2412

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب


بررسی رفتار ارتعاشی سیستم روتور-یاتاقان پیوسته تحت عیوب مختلف نابالانسی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 223-237

10.22044/jsfm.2017.4996.2250

روح اله نوروزی؛ منصور رفیعیان؛ حسین دلایلی


بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2017.4814.2219

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


بررسی پایداری یاتاقان های ژورنال غیرمدور لب دار روانکاری شده با فرّوسیال

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 165-177

10.22044/jsfm.2017.4256.2125

رضا رشیدی میبدی؛ نیما فرّهی فر؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم


استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 161-171

10.22044/jsfm.2017.863

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2016.801

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین


تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.760

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو