موضوعات = الاستیسیته و پلاستیسیته
مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 39-50

10.22044/jsfm.2015.555

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی


مدل‌سازی الاستیک-پلاستیک تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری لیزری در سازه‌های هوافضا

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 153-162

10.22044/jsfm.2015.510

وحید ناطق؛ سامرند رش احمدی؛ کریم کریمی


پیش‎بینی رفتار ماکرومکانیکی فولادهای دوفازی با استفاده از مدل‎سازی میکرومکانیکی ریزساختار واقعی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 31-38

10.22044/jsfm.2015.423

علی چلویی دارابی؛ حمیدرضا چمنی؛ مجیدرضا آیت الهی


تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 127-142

10.22044/jsfm.2015.404

محمد اسماعیل گلمکانی؛ علیرضا یوسفیان ثقی


مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2012.77

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی


تحلیل دینامیکی سپر خودرو با اتصالات هوشمند

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 101-113

10.22044/jsfm.2012.85

عبدالحسین فریدون؛ سید حسن کمالی؛ حسین همتیان