کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بهینه‌سازی ضخامت اجزای جعبه‌بال یک هواپیما با روش طراحی آزمایش‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2023.12491.3678

بهروز شهریاری؛ اصغر مهدیان؛ مهدی شیرانی؛ مصطفی صحرایی؛ مجتبی اسماعیلیان


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سازه کابین کامیون در معرض انفجار

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 109-122

10.22044/jsfm.2022.11916.3593

علی یوسفی؛ فرهاد کیا؛ سیدعسکری مهدوی


طراحی بهینه ستون‌ها بر اساس قابلیت اعتماد تحت بار کمانش

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 49-62

10.22044/jsfm.2021.10992.3432

آرمین نصراللهی؛ محمدحسین ابوالبشری


شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی


بهینه‌سازی توپولوژی هندسه یک کانال دارای سه خروجی با دبی‌های مشخص در خروجی‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 153-168

10.22044/jsfm.2021.8989.3047

زهرا طالب‌پور؛ امیدرضا محمدی‌پور؛ حسین عجم؛ حمید نیازمند


بهینه‌سازی خواص مربوط به سپرهای تشعشعی در عایق‌های حرارتی چندلایه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 71-81

10.22044/jsfm.2018.4076.2082

محمد صدیقی؛ بهزاد قنبری؛ امیر حسین جباری مستحسن


بهینه سازی ابعاد اولیه ورق در هیدروفرمینگ قطعات مستطیلی دو پله

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 137-149

10.22044/jsfm.2015.582

رضا موسوی پور؛ عبدالحمید گرجی؛ محمد بخشی


بهینه‌سازی شکلی قالب‌های پیش‌فرم در فرآیند آهنگری دقیق دو مرحله‌ای

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 65-73

10.22044/jsfm.2015.403

سعید مجیدی؛ مهرداد پورسینا؛ فرهاد حاجی ابوطالبی