دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1395 

مقاله مستقل

1. بررسی رفتار بازگشت ‏فنری کامپوزیت‏ های الیاف-فلز با استفاده از تئوری‏ های لایه معادل و لایه مجزا

صفحه 1-9

امیرعلی ابوالقاسمی؛ عبدالحسین جلالی اقچای؛ بهروز مرادخانی؛ سید علی فاطمی


مقاله مستقل

12. استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

صفحه 161-171

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


15. بررسی عددی تاثیر تخلیه کرونا بر انتقال حرارت و افت فشار در یک شکاف

صفحه 205-221

نقی حبیبی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی


18. اثر افزایش تعداد و چیدمان لوله‏های سیال گرم بر رفتار ذوب ماده تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه لوله‏ای

صفحه 249-262

مهدی عیسی پور درزی؛ سید محمد جواد حسینی کهساری؛ علی اکبر رنجبر؛ یونس پهم لی


21. تحلیل آزمایشگاهی و عددی پیل سوختی ‌پلیمری با یک کانال مارپیچ متقارن جدید

صفحه 285-300

حسین رجبیان؛ حسین امیری؛ مجتبی رحیمی؛ سید محمد باقر مرعشی؛ علیرضا عرب سلغار