دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-321 

مقاله مستقل

1. شبیه سازی عددی سقوط آزاد اجسام استوانه‌ای به کمک روش برهم نهادن شبکه

صفحه 1-16

حسین امین اسماعیلی؛ محسن ثقفیان؛ محمد علی بدری


4. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

صفحه 43-54

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین


طرح پژوهشی

16. بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

صفحه 195-212

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


23. تحلیل برخورد زمان‌مند الاستوپلاستیک پرتابه پرسرعت با سطح آب

صفحه 281-298

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ علی عبداللهی فر


25. انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه L شکل بافلدار

صفحه 311-321

نصرالله علوی؛ طاهر ارمغانی؛ احسان ایزد پناه