دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-349 

طرح پژوهشی

3. تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

صفحه 19-27

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع


5. شناسایی ضرایب سفتی و میرایی تکیهگاه تیرها

صفحه 43-60

مجید عابدی؛ محمدرحیم همتیان؛ امید سروی غیاث آبادی


10. تحلیل اجزاء محدود رفتار جدایش اتصال چسبی بین پانل ساندویچی و پروفیل کامپوزیتی تقویت کننده در بارگذاری خمشی

صفحه 107-116

آیدین غزنوی اسگوئی؛ مسعود عسگری؛ علی سعیدی؛ محمود رامیار؛ عباس بحری؛ حمیدرضا لاری


13. مطالعه تجربی و مدل سازی ریاضی تغییرشکل ورق های مستطیلی تحت بار ضربه ای

صفحه 143-152

هاشم بابایی؛ علی جمالی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ سید حامد اشرف طالش


یادداشتهای فنی

15. تحلیل نیرو و تنش دستگاه پرس دومرحله در کاربرد با قالب متعلق به پرس یک‌مرحله

صفحه 167-177

کاوه صفوی گردینی؛ ایمان مقیمی؛ بهرام یاقوتی؛ دکتر حسن سالاریه؛ آریا الستی


24. مطالعه عددی فرآیند امولسیون‌سازی در دستگاه میکروسیال متقاطع

صفحه 273-284

هادی دستورانی؛ محمدرضا جهان نما؛ عبدالله اسلامی مجد


طرح پژوهشی

25. تسخیر موج ضربه ای توسط کنترل پخش عددی روی ایرفویل متقارن

صفحه 285-304

میترا یادگاری؛ محمدحسین عبدالهی جهدی