دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-398 

مقاله مستقل

1. تأثیر نانوصفحات گرافن عامل‌دار بر خواص مکانیکی کامپوزیت وینیل استر/ الیاف شیشه

صفحه 1-14

مهدی عبدالهی آذغان؛ سید نوید حسینی آب بندانک؛ یوسف امیریان؛ علی علیزاده


سایر مقالات

26. تحلیل آزمایشگاهی و عددی تاثیر عرض شانه و شکل هندسی کانال‌های گاز بر عملکرد سلول سوختی با غشاء تبادل پروتون

صفحه 357-372

سجاداله رضازاده؛ مجتبی رسولی قره ورن؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ هاله صادقی