دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-307 

مقاله مستقل

1. مطالعه عددی و تجربی برش گیوتینی یک پروفیل پیچیده‌ تولید شده به روش شکل‌دهی غلتکی

صفحه 1-15

رضا غفاری تراب ترکی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ حسین طالبی قادیکلایی


3. بررسی تحلیلی، تجربی و عددی عملکرد بالستیکی اهداف مرکب سرامیکی

صفحه 31-45

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی


16. مشخصه‌سازی ابعادی ورق کامپوزیتی شیشه/اپوکسی با ترک لبه‌ای تحت سیکل‌های سرمایش/گرمایش مرطوب

صفحه 219-231

محمد عابدی؛ آسیه علی ابادی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی؛ روح اله سرفراز


17. ارائه مدل شبکه‌ی عصبی GMDH برای پیش‌بینی رفتار ورق‌های مثلثی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

صفحه 233-243

مجتبی حقگو؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مهساسادات میر علینقی؛ هاشم بابایی


18. بررسی انتقال حرارت گذرا در دیواره‌های شیپوره همگرا-واگرا

صفحه 245-263

نوید رهایی؛ ایرج جعفری گاوزن؛ روح الله رفعی