دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-289 
5. کنترل کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با تاخیر در یک ناحیه مشخص

صفحه 51-63

نرگس طهماسبی؛ حجت احسنی طهرانی؛ یدالله اردوخانی


6. بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

صفحه 65-80

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ عرفان قاسمی


13. بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

صفحه 177-189

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی