دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-297 
12. مطالعه عددی تاثیر آشفتگی جریان ورودی عرضی بر مسیر و شکست پاشش جت مایع در جریان عرضی گازی

صفحه 167-179

بهرام جلیلی؛ فتح الله امی؛ سید سلمان نورآذر؛ داوود دومیری گنجی


13. بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی

صفحه 181-196

محمد مصطفی غفوریان؛ حمید نیازمند؛ زهره اکبری؛ بهاره بخش زحمت کش


19. شبیهسازی اثرات تیغه میراکننده بر میزان تلاطم در مخزن سوخت هواپیمای مدل

صفحه 275-287

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ بهمن امجدیان؛ حسین نورشاد