موضوعات = جریان آشفته
مطالعه عددی تاثیر آشفتگی جریان ورودی عرضی بر مسیر و شکست پاشش جت مایع در جریان عرضی گازی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2019.8270.2876

بهرام جلیلی؛ فتح الله امی؛ سید سلمان نورآذر؛ داوود دومیری گنجی


اصلاح مدل تلاطمی k-e-v 2 برای جریان آشفته شتابدار داخل لوله

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 215-228

10.22044/jsfm.2017.941

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد


بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی


تحلیل پارامترهای هندسی مؤثر در طراحی دینامومتر هیدرولیکی 5/1 کیلو واتی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 151-162

10.22044/jsfm.2015.672

سید حمید رضا قریشی؛ مهدی مقیمی؛ احمد فصیح فر


بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانوسیال آب/TiO2 در لوله افقی با نوار پیچه تحت شرایط دمای ثابت دیواره

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 165-172

10.22044/jsfm.2015.584

امیر هوشمند؛ احمد صداقت؛ محمد رضا سلیم پور؛ عابدین زرگوشی؛ عیسی محسنی


شبیه سازی عددی اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهی از ساختمان‌های بلند

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 285-301

10.22044/jsfm.2015.529

مهرداد حجازی؛ محمدعلی محمد تقی‌زاده؛ ابراهیم افشاری


بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-90

10.22044/jsfm.2013.139

امیر بک خوشنویس؛ فرزانه فروزش؛ مسعود پدرام؛ محسن وحیدی