موضوعات = ترمودینامیک
شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد برج های خنک کننده نیروگاه رامین و بررسی تغییر پکینگ در کارایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

10.22044/jsfm.2017.944

امیر جودزاده؛ ابراهیم حاجی دولو


تحلیل ترمودینامیکی بازتوانی نیروگاه بخار شهید محمد منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 311-328

10.22044/jsfm.2016.777

غلامرضا احمدی شیخ شبانی؛ داود طغرایی؛ احمدرضا عظیمیان؛ امیدعلی اکبری


شبیه‌سازی ترمودینامیکی کولرهای اجکتوری-تراکمی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 181-189

10.22044/jsfm.2015.511

مجتبی طحانی؛ سعید شمس الدینی؛ سعید فراهت؛ علی ربانی