موضوعات = تحلیل تنش
بررسی تاثیر پارامترها بر تنش گشودگی مثلثی در ورق‌های همسانگرد محدود

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 35-50

10.22044/jsfm.2017.947

محمد حسین بیاتی چالشتری؛ محمد جعفری


تحلیل و بررسی نتایج تعیین تنش ایجادی یک اتصال چسبی تکلبه

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 49-58

10.22044/jsfm.2017.865

مجتبی حسنوند؛ محمد شیشه ساز


تحلیل برخورد زمان‌مند الاستوپلاستیک پرتابه پرسرعت با سطح آب

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 281-298

10.22044/jsfm.2016.811

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ علی عبداللهی فر


راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2016.749

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی


تحلیل اجزاء محدود رفتار جدایش اتصال چسبی بین پانل ساندویچی و پروفیل کامپوزیتی تقویت کننده در بارگذاری خمشی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 107-116

10.22044/jsfm.2016.645

آیدین غزنوی اسگوئی؛ مسعود عسگری؛ علی سعیدی؛ محمود رامیار؛ عباس بحری؛ حمیدرضا لاری


تحلیل نیرو و تنش دستگاه پرس دومرحله در کاربرد با قالب متعلق به پرس یک‌مرحله

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 167-177

10.22044/jsfm.2016.646

کاوه صفوی گردینی؛ ایمان مقیمی؛ بهرام یاقوتی؛ دکتر حسن سالاریه؛ آریا الستی


حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 29-41

10.22044/jsfm.2015.429

بهروز حسنی؛ سید مهدی توکلی؛ مهدی اردیانی


بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2015.505

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن


بررسی تنش گذرای ناشی از شکسته شدن الیاف در اتصال چسبی تک‏لبه

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 113-126

10.22044/jsfm.2015.398

محمد شیشه ساز؛ شاپور مرادی؛ سعید یعقوبی


تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 127-142

10.22044/jsfm.2015.404

محمد اسماعیل گلمکانی؛ علیرضا یوسفیان ثقی