کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
توسعه یک رابطه کاربردی برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی با استفاده از مدل رئولوژیک بینگهام

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-57

10.22044/jsfm.2022.7200.2657

سید سعید بحرینیان؛ امین نباتی؛ ابراهیم حاجی دولو


تحلیل آزمایشگاهی و عددی تاثیر عرض شانه و شکل هندسی کانال‌های گاز بر عملکرد سلول سوختی با غشاء تبادل پروتون

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 357-372

10.22044/jsfm.2020.9332.3108

سجاداله رضازاده؛ مجتبی رسولی قره ورن؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ هاله صادقی


بررسی اثر پدیده مارانگونی در چگالش تک قطره بر روی ساختارهای ونزل و کیسی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 387-398

10.22044/jsfm.2020.9642.3176

لقمان محمد پور؛ احسان امینیان؛ حمید صفاری


شبیه‌سازی جریان دوفاز روغن و هوا در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 203-216

10.22044/jsfm.2019.7906.2796

سارا طاهری پور؛ محمدرضا صفاریان؛ علیرضا دنه دزفولی


بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی