کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی عددی جریان نانو سیال در کویتی مربعی با دیوار کج با زاویه های مختلف

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 125-136

10.22044/jsfm.2023.12402.3667

آرش تیموری؛ وحید نجاتی؛ ایمان زحمتکش؛ سید رضا صالح


توسعه یک رابطه کاربردی برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی با استفاده از مدل رئولوژیک بینگهام

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-57

10.22044/jsfm.2022.7200.2657

سید سعید بحرینیان؛ امین نباتی؛ ابراهیم حاجی دولو


تحلیل آزمایشگاهی و عددی تاثیر عرض شانه و شکل هندسی کانال‌های گاز بر عملکرد سلول سوختی با غشاء تبادل پروتون

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 357-372

10.22044/jsfm.2020.9332.3108

سجاداله رضازاده؛ مجتبی رسولی قره ورن؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ هاله صادقی


بررسی اثر پدیده مارانگونی در چگالش تک قطره بر روی ساختارهای ونزل و کیسی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 387-398

10.22044/jsfm.2020.9642.3176

لقمان محمد پور؛ احسان امینیان؛ حمید صفاری


شبیه‌سازی جریان دوفاز روغن و هوا در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 203-216

10.22044/jsfm.2019.7906.2796

سارا طاهری پور؛ محمدرضا صفاریان؛ علیرضا دنه دزفولی


بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی