موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-119

10.22044/jsfm.2013.179

محسن نظری؛ رسول محبی؛ محمد حسن کیهانی


مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 35-46

10.22044/jsfm.2013.105

عبدالحسین دارمی زاده؛ محمد رضا انصاری