مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار - هیات علمی گروه تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شبیه سازی عددی جریان سرد در فضای بیرون و درون محفظه احتراق از خروجی کمپرسور تا ورودی توربین است. در این شبیه سازی فضای دیفیوزر، کانال حلقوی اطراف محفظه احتراق، سوراخ های مختلف محفظه، سویلر در نظر گرفته شد. از مزایای کار حاضر آن است که نیازی به اعمال شرط مرزی در سوراخ‌ها و استفاده از روابط تجربی نمی‌باشد و فقط در ورودی دیفیوزر و خروجی محفظه احتراق، شرط مرزی اعمال می‌گردد. ابتدا جریان در یک محفظه احتراق حلقوی کاربردی شبیه سازی و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تجربی در مورد این محفظه به صورت توزیع ضریب بازیافت فشار استاتیکی در پوسته بیرونی و درونی محفظه و تقسیم جریان در بین سوراخ‌های ناحیه‌های مختلف محفظه که از روش نیمه تجربی - عددی استخراج شده‌اند در دسترس است. مقایسه نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی موجود نشانگر تطابق خوب جواب‌ها می‌باشد. در ادامه شبیه سازی جریان در یک محفظه احتراق دیگر با لحاظ کردن اجزا جانبی مانند لوله‌های سوخت رسان و استرات صورت پذیرفت و مشکلات آن بیان شد. روش پیشنهادی شامل در نظر گرفتن کل فضای سیستم محفظه احتراق، در فازهای اولیه طراحی می‌تواند کمک شایان توجهی در اصلاح طرح محفظه و اصلاح الگوی جریان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات