موضوعات = انرژی در ساختمان
تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 261-270

10.22044/jsfm.2016.812

زهره ایمانی نژاد؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ هادی پاسدار شهری


بررسی تجربی سیستم گرمایش جدید تک منظوره و دو منظوره خورشیدی

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-97

10.22044/jsfm.2013.198

امید نعمت الهی؛ پوریا علمداری؛ محمد رضا عصاری


بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 57-66

10.22044/jsfm.2013.107

هادی کارگر شریف آباد؛ محمد بهشاد شفیعی؛ محمد طیبی رهنی؛ مجید عباسپور