کلیدواژه‌ها = آزمایش تجربی
بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی اثر فاصله استقرار خرج انفجاری روی تغییر شکل ورق‌های فلزی دایروی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 175-191

10.22044/jsfm.2021.2178

مصطفی سیاح بادخور؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ هاشم بابایی


بررسی عددی و تجربی استحکام سازه‌ای کف پهپاد آب‌نشین هنگام برخورد با سطح آب

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 227-238

10.22044/jsfm.2021.2152

محمدصادق شاهسوند؛ حسین گل پرور


مطالعه عددی و تجربی برش گیوتینی یک پروفیل پیچیده‌ تولید شده به روش شکل‌دهی غلتکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2020.8537.2952

رضا غفاری تراب ترکی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ حسین طالبی قادیکلایی


بررسی تحلیلی، تجربی و عددی عملکرد بالستیکی اهداف مرکب سرامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 31-45

10.22044/jsfm.2020.9143.3070

مصطفی سیاح بادخور؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکوئی