کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
بررسی اثر سطح خیس شده پوسته‌ استوانه‌ای بر فرکانس‌های ارتعاشی در عمق‌های مختلف غوطه‌وری به‌صورت عددی و تجربی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 97-109

10.22044/jsfm.2021.10228.3285

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ سید محمد مرتضوی؛ محمود سالاری


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم


بررسی تجربی و عددی اثر تنش پسماند جوشکاری بر فرکانس های طبیعی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 91-101

10.22044/jsfm.2017.914

امیرحسین مجیدی راد؛ علی اصغر جعفری