کلیدواژه‌ها = ترک
تحلیل ترک در مسائل انتشار-ترموالاستیسیته تعمیم یافته با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 63-82

10.22044/jsfm.2021.10725.3376

هادی بشیرنژاد دهقان؛ محمدباقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی


تحلیل ارتعاش آزاد تیر هدفمند ترک‌دار عرضی با استفاده از تئوری‌های تیموشنکو و مرتبه بالای برشی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 275-289

کرامت ملک زاده فرد؛ علیرضا پورموید؛ علیرضا رحیمی


مشخصه‌سازی ابعادی ورق کامپوزیتی شیشه/اپوکسی با ترک لبه‌ای تحت سیکل‌های سرمایش/گرمایش مرطوب

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 219-231

10.22044/jsfm.2020.8704.2972

محمد عابدی؛ آسیه علی ابادی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی؛ روح اله سرفراز


بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 67-83

10.22044/jsfm.2019.5413.2325

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی