کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
شبیه‌سازی عددی تأثیر مگنتو-هیدرودینامیک روی جریان مافوق صوت حول پرتابه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 43-57

10.22044/jsfm.2023.9558.3156

امیر باقری؛ سید علی توکلی صبور؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ علی اسماعیلی


بررسی اثر تزریق نوک بر ساختار جریان نشتی نوک در یک کمپرسور محوری

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2022.11399.3505

ثاراله عباسی؛ محمد رئیس زاده اسکوئی؛ شهاب اسماعیل زاده ولی


بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدود

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 237-251

10.22044/jsfm.2022.11412.3586

حجت شبگرد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


شبیه‌سازی عددی و آشکارسازی جریان دوفازی گاز- پودر فلز در فرایند پوشش‌دهی لیزر

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 183-197

10.22044/jsfm.2021.9562.3157

محمد باقر مهکی؛ مهدی نیلی احمد آبادی؛ احسان فروزمهر


تاثیر کانال‌های گاز و پیکربندی لایه‌های انتشار گاز بر روی عملکرد غشای الکترولیتی پلیمر سلول سوختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 249-263

10.22044/jsfm.2019.8525.2935

علی شیخ محمدی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ نیما احمدی شیخ سرمست


حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجتهای متفاوت به روش المان طیفی

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2019.7717.2762

مهران پارسایی؛ علی اکبر دهقان؛ محمد سفید؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه


بررسی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر بر روی کارآیی کلکتور خورشیدی حجمی با استفاده از نانوسیال آب-اکسید مس

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 91-100

10.22044/jsfm.2017.936

علیرضا کیانی ایرانپور؛ مریم کرمی؛ شهرام دلفانی