نویسنده = �������� �������������� ����������
مطالعه‌ای بر پاسخ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تحت بار دینامیکی با توزیع یکنواخت و محلی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-27

10.22044/jsfm.2020.9264.3091

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 65-80

10.22044/jsfm.2019.8586.2953

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ عرفان قاسمی