موضوعات = ارتعاشات
مدلسازی امواج هدایت شده با استفاده از روش نیمه تحلیلی المان محدود نوع پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22044/jsfm.2023.12732.3701

الیاس میرزایی کاخکی؛ جلیل رضایی پژند


پاسخ نابالانسی یک لوله دوار حامل سیال قائم مجهز به وصله های پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22044/jsfm.2023.13043.3734

رضا ابراهیمی


تحلیل ارتعاشات نانوصفحه‌های دایره‌ای تحت تحریک الکترواستاتیک غیرخطی با لحاظ اثرات سطح و اندازه

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 133-146

10.22044/jsfm.2022.11601.3538

مهرداد شیخلو؛ سید علی دلبری؛ عباس صباحی نمینی؛ آرش عبدالملکی


ارتعاشات میکروتیرهای چرخان با حرکت محوری در محیط‌های پیچیده

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2022.12002.3612

امید کوچکیان فرد؛ مجید ساده دل


حذف نویز از سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تبدیل موجک تجربی و روش‌های رایج آستانه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 111-124

10.22044/jsfm.2019.7687.2755

سعید نظامیوند چگینی؛ فاطمه ظریف؛ احمد باقری؛ مجید علی طاولی


بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 67-83

10.22044/jsfm.2019.5413.2325

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


تحلیل ارتعاشات عرضی آزاد تیرهای ناهمگن محوری نمایی با شرایط مرزی مختلف

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 123-135

10.22044/jsfm.2018.6350.2497

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی؛ مجید شاهقلی؛ هدی سرپرست


بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-33

10.22044/jsfm.2017.925.0

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی