موضوعات = روش اجزای محدود
تأثیر بکارگیری نانوروانکار حاوی ذرات TiO_2 بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور دولُب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 103-116

10.22044/jsfm.2022.11484.3513

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ رضا رشیدی میبدی


طراحی، ساخت و کنترل یک نوع مچ کروی جدید همه جهته

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-11

10.22044/jsfm.2018.7238.2666

حمید آریس؛ حبیب احمدی؛ مسعود عبدالمحمدی


طراحی پانل جانبی بدنه منفصل خودرو کلاس B و شبیه سازی اجزای محدود برخورد از جانب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 51-64

10.22044/jsfm.2015.556

محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالفضل خلخالی؛ روزبه کلانتری


تحلیل منارهای تاریخی آجری ایران تحت بار باد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 165-176

10.22044/jsfm.2015.420

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی


بهینه‌سازی شکلی قالب‌های پیش‌فرم در فرآیند آهنگری دقیق دو مرحله‌ای

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 65-73

10.22044/jsfm.2015.403

سعید مجیدی؛ مهرداد پورسینا؛ فرهاد حاجی ابوطالبی


پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 83-91

10.22044/jsfm.2014.342

محمدرضا نقش؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا


بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

10.22044/jsfm.2014.294

محمد حسین زاده؛ جلیل رضائی پژند


مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک‌ها و ایجاد ترک درآنها

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 119-129

10.22044/jsfm.2014.297

خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ محسن باقریان


بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 149-160

10.22044/jsfm.2013.219

محمد جعفری؛ دکتر محمدباقر نظری؛ مجتبی جاحی محمدی