موضوعات = دینامیک گازها
بررسی عددی و تحلیلی مجموعه امواج ضربه‌ای لامبدا شکل در مجرای همگرا-واگرا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 101-112

10.22044/jsfm.2017.949

رضا کمالی؛ سید محمود موسوی؛ پروانه هوشیاری؛ اندیشه خانه‌زر


شبیه‌سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2014.316

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی؛ شمس مهرزاد