موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی عملکرد فن گریز از مرکز یک توربین سرمایشی با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 245-257

10.22044/jsfm.2016.773

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محسن ثقفیان


بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراء صوت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 225-237

10.22044/jsfm.2016.700

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمود پسندیده فرد؛ محمدرضا مه پیکر


مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 15-26

10.22044/jsfm.2015.565

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد


شبیه سازی مشترک برای کنترل فعال ارتعاشات حاصل از جریان یک استوانه دایره ای

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 113-124

10.22044/jsfm.2015.577

امیرحسین ربیعی؛ میعاد جراحی؛ سید محمد هاشمی نژاد


اصلاح پروفیل ایرفویل فن بدون پره و بررسی منحنی افزایش دبی فن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 169-179

10.22044/jsfm.2015.427

محمد جعفری؛ حسین افشین؛ بیژن فرهانیه


روشی کارا جهت محاسبه میزان گاز هدررفت از شبکه‏های شاخه‏ای با در نظر گرفتن افت‏های موضعی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-284

10.22044/jsfm.2015.416

مرتضی بهبهانی‏ نژاد؛ عزیز عظیمی؛ حجت سعیدیان؛ مازیار چنگیزیان


شبیه سازی عددی اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهی از ساختمان‌های بلند

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 285-301

10.22044/jsfm.2015.529

مهرداد حجازی؛ محمدعلی محمد تقی‌زاده؛ ابراهیم افشاری


بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 211-219

10.22044/jsfm.2015.436

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی


استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 45-55

10.22044/jsfm.2014.339

رضا مقصودی؛ رامین امینی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت


شبیه‌سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2014.316

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی؛ شمس مهرزاد


بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 119-132

10.22044/jsfm.2014.318

محمد امین رئوفی؛ حمید نیازمند؛ احسان ابراهیم نیا بجستان