موضوعات = آئرودینامیک
مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-152

10.22044/jsfm.2019.7422.2702

سید رضا معادی؛ حسین سبزعلی؛ جواد سپاهی یونسی


بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابه های نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج سیم داغ

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 193-204

10.22044/jsfm.2018.6546.2534

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی دنباله در یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 149-163

10.22044/jsfm.2017.3999.2067

عبدالامیر بک خوشنویس؛ سجاد نظری؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


بررسی تجربی لایه مرزی روی یک ایرفویل مافوق بحرانی نوسانی ( پیچ) در جریان تراکم پذیر با استفاده از سنسورهای فیلم داغ

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 173-184

10.22044/jsfm.2015.585

نیوشا فلا حپور؛ عبدالعلی حقیری؛ محمود مانی؛ محمد حسین کلانتری


بررسی اثر سطح بر آیرودینامیک بالواره نزدیک دیواره در جریان نوسانی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 185-196

10.22044/jsfm.2015.588

علی حیدری؛ احد عابدینی اسفهلانی


شبیه سازی عددی اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهی از ساختمان‌های بلند

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 285-301

10.22044/jsfm.2015.529

مهرداد حجازی؛ محمدعلی محمد تقی‌زاده؛ ابراهیم افشاری


شبیه سازی سازی شش درجه آزادی یک جسم خودگردان زیرآبی با جرم متغیر

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 33-44

10.22044/jsfm.2015.402

بهروز رئیسی؛ مسعود خراتی کوپایی؛ محمد حسن خوبان


طراحی سنسور شش مؤلفه ای نیرو – گشتاور برای تونل کاویتاسیون

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-137

10.22044/jsfm.2014.249

نوروز محمد نوری؛ کریم مصطفی پور؛ مریم کامران؛ رباب بهادری