کلیدواژه‌ها = منطق فازی
طراحی کنترلر فازی مرتبه بالا برای سیستم تهویه مطبوع

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 59-74

10.22044/jsfm.2014.241

محمد رضا سلطانپور؛ علی اکبر قره ویسی؛ امیر حسین بیهقی


بکارگیری منطق فازی جهت پیش‌بینی هندسه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری زیرپودری فولاد API X65

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2013.171

محمد علی مرادپور؛ سید حجت هاشمی؛ خلیل خلیلی