کلیدواژه‌ها = مبدل حرارتی
ارزیابی عملکرد مبدل حرارتی لوله مارپیچ و لوله مستقیم با استفاده ازنانو سیال هیبریدی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 193-207

10.22044/jsfm.2020.7678.2753

احمدرضا رحمتی؛ فرزاد چیت سازی؛ مهدی رئیس زاده


مطالعه اثر نانو سیال در تبادلگر حرارتی خنک کاری روغن موتور دیزل دریایی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 221-233

10.22044/jsfm.2018.6534.2531

سجاد براتی بنی؛ ایمان پیشکار؛ محمدرضا سلیم پور