کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
مدلسازی و بهینه سازی مشخصات هندسی در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای موجدار با استفاده از روش تاگوچی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2022.8850.3003

الهام حسینی راد؛ وحید بیداریان؛ فرامرز هرمزی؛ مرتضی علی آبادی خوشوقت


بهینه سازی عملکرد سیکل رانکین آلی مبتنی بر مطالعه مقایسه ای روش‌های باکس-بهنکن و مرکب مرکزی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 219-232

10.22044/jsfm.2021.2181

محمد احسان کاظمیان؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب؛ ابراهیم جهانشاهی جواران


بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 31-42

10.22044/jsfm.2021.8874.3014

محمد ظهورمسگر؛ حامد صفی خانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ سیامک مزدک


کاهش میزان افت فشار دهانه ورودی هوای اس‌شکل با بهینه‌سازی به روش الحاقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-217

10.22044/jsfm.2020.8745.2980

محمدرضا تولایی فرد؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی گرشاسبی


بهینه‌سازی لوله‌های خان‌دار بویلر نیروگاه شازند اراک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 227-237

10.22044/jsfm.2016.791

حمید مختاری؛ امیر امیر محمودی بنهنگی؛ رامین حقیقی خوشخو


بهینه سازی محل یاتاقان ها در روتور های چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-106

10.22044/jsfm.2016.692

سعید گلابی؛ حمید مسفروش؛ محسن ایرانی رهقی


محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطعه

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2015.570

محسن باقریان؛ خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی


تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 213-228

10.22044/jsfm.2015.678

محمد علی فرزاد؛ حسن حسن زاده؛ علی صفوی نژاد؛ محمد رضا اقا ابراهیمی


تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی برای فضای آموزشی در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 103-117

10.22044/jsfm.2014.317

کورش جواهرده؛ محمد ذوقی؛ محمد نقاش زادگان