کلیدواژه‌ها = جذب انرژی
بررسی رفتار فوم کامپوزیتی A356/SiCp تحت بار ضربه ای با سرعت پائین

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 129-147

10.22044/jsfm.2017.4742.2206

حسین فراهت؛ سید یوسف احمدی بروغنی


بررسی عددی جذب انرژی در سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی تحت ضربه کم سرعت

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 51-64

10.22044/jsfm.2017.946

سامان جعفری؛ سعید رهنما


طراحی پانل جانبی بدنه منفصل خودرو کلاس B و شبیه سازی اجزای محدود برخورد از جانب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 51-64

10.22044/jsfm.2015.556

محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالفضل خلخالی؛ روزبه کلانتری