کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
بررسی رفتار لغزش خشک فلز بر نانوکامپوزیت‌های تقویت ‌شده با نانولوله‌های کربنی و نانورس

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 85-95

10.22044/jsfm.2021.10243.3290

صدیقه رنجکش آدرمنابادی؛ سید مهدی حسینی فراش؛ محمد جعفری


تأثیر نانوصفحات گرافن عامل‌دار بر خواص مکانیکی کامپوزیت وینیل استر/ الیاف شیشه

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2020.9692.3188

مهدی عبدالهی آذغان؛ سید نوید حسینی آب بندانک؛ یوسف امیریان؛ علی علیزاده


بررسی نقشه تغییرشکل گرم نانوکامپوزیت مس-آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 55-62

10.22044/jsfm.2017.4043.2081

علیرضا پوست فروشان؛ پدرام زمانی؛ رضا مسعودی نژاد؛ مهران کدخدایان