کلیدواژه‌ها = پره توربین
مدلسازی میدان جریان و بهبود عملکرد روتور یک توربین محوری با استفاده از روش الحاقی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 127-133

10.22044/jsfm.2017.4712.2201

حمید جعفری؛ حمید پرهیزکار؛ رضا آقایی طوق؛ امیر مردانی


بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد