کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
بررسی عددی تاثیر عملگرهای پلاسمای سد تخلیه دی‌الکتریک (DBD) بر کنترل جدایش جریان فراصوت

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 133-148

10.22044/jsfm.2020.9821.3210

امین نظریان شهربابکی؛ مهرداد بززاززاده؛ روح ا... خوشخو


تحلیل آزمایشگاهی و عددی پیل سوختی ‌پلیمری با یک کانال مارپیچ متقارن جدید

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 285-300

10.22044/jsfm.2016.829

حسین رجبیان؛ حسین امیری؛ مجتبی رحیمی؛ سید محمد باقر مرعشی؛ علیرضا عرب سلغار


مطالعه عددی فرآیند امولسیون‌سازی در دستگاه میکروسیال متقاطع

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 273-284

10.22044/jsfm.2016.703

هادی دستورانی؛ محمدرضا جهان نما؛ عبدالله اسلامی مجد


بررسی کمانش و پس کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

10.22044/jsfm.2015.426

سیما بشارت فردوسی؛ بهروز حسنی؛ آرمین دانشور