کلیدواژه‌ها = پیزوالکتریک
بررسی تجربی اثر کاهش عرض تیر بر بازده برداشت‌کننده انرژی ارتعاشی پیزوپلیمری

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2017.4814.2219

روح اله حسینی؛ علی ابراهیمی ممقانی؛ مریم نوری


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2017.945

روح اله حسینی؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم