کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
پیش‌بینی خرابی خطوط لوله آسیب‎دیده با کمک شبیه‌سازی اجزاء محدود برهمکنش سیال-سازه و شبکه عصبی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-120

10.22044/jsfm.2023.13373.3763

مصطفی شیرافکن؛ حامد افراسیاب؛ علی دیوسالار؛ علی محمد باغستانی؛ معین رحمتی


پیش‏بینی پدیده چتر در فرایند داخل‏تراشی با استفاده از نتایج آزمون‏های عملی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-133

10.22044/jsfm.2020.8191.2861

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمد مهدی ابوترابی


بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 23-33

10.22044/jsfm.2017.925.0

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی


بررسی نقشه تغییرشکل گرم نانوکامپوزیت مس-آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 55-62

10.22044/jsfm.2017.4043.2081

علیرضا پوست فروشان؛ پدرام زمانی؛ رضا مسعودی نژاد؛ مهران کدخدایان


اندازه‌گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 179-187

10.22044/jsfm.2017.4896.2229

علی فاتحی پیکانی؛ غلامحسین روشنی؛ سیدامیرحسین فقهی


در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیتهای مدلسازی بر منحنی شکنندگی فروریزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 25-34

10.22044/jsfm.2014.311

احسان خجسته فر؛ سید بهرام بهشتی اول؛ کوروش نصر الله زاده؛ محمدرضا ذوالفقاری