نویسنده = علی خرم
تاثیر لایه واسط بر ویژگی‌های ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال نفوذی فولاد 17-4PH و آلیاژ Ti6Al4V

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 45-56

10.22044/jsfm.2022.11602.3537

علیرضا عظیمی؛ علی خرم؛ ضیا والفی؛ علیرضا یزدی پور