نویسنده = سیدعلیرضا ذوالفقاری
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر جهت و ارتفاع ورودی بر الگوی جریان و شرایط آسایش حرارتی تحت سیستم تهویه انفرادی جت‌های هم‌شار

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 195-205

10.22044/jsfm.2021.2214

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مصطفی ایزدی؛ شایان حجتیان؛ صادق یوسفی؛ مهدی سورگی


کاهش اثرات نامطلوب عدم تقارن تابشی برای مسافران اتوبوس از طریق عدم تقارن وزشی تحت شرایط تابستانه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 135-146

10.22044/jsfm.2018.5277.2300

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ حسن حسن زاده؛ محمد رئیسی؛ مرتضی طاهری


تأثیر جانمایی‌ دریچه ورودی هوا بر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی ساکنان در یک اتاق دارای سیستم گرمایش قرنیزی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 261-270

10.22044/jsfm.2016.812

زهره ایمانی نژاد؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ هادی پاسدار شهری