موضوعات = تحلیل تنش
تعداد مقالات: 33
3. بررسی عددی و تجربی یکپارچگی سازه بدنه خودروی زرهی در بارگذاری انفجاری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 193-204

10.22044/jsfm.2018.7038.2620

سید هادی حسینی؛ محمد نجفی؛ جلال جودکی


7. بررسی تاثیر پارامترها بر تنش گشودگی مثلثی در ورق‌های همسانگرد محدود

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-50

10.22044/jsfm.2017.947

محمد حسین بیاتی چالشتری؛ محمد جعفری


8. تحلیل و بررسی نتایج تعیین تنش ایجادی یک اتصال چسبی تکلبه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-58

10.22044/jsfm.2017.865

مجتبی حسنوند؛ محمد شیشه ساز


9. تحلیل برخورد زمان‌مند الاستوپلاستیک پرتابه پرسرعت با سطح آب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 281-298

10.22044/jsfm.2016.811

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ علی عبداللهی فر


13. راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بید های کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2016.749

پرویز کحال؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حامد دیلمی عضدی


14. تحلیل اجزاء محدود رفتار جدایش اتصال چسبی بین پانل ساندویچی و پروفیل کامپوزیتی تقویت کننده در بارگذاری خمشی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 107-116

10.22044/jsfm.2016.645

آیدین غزنوی اسگوئی؛ مسعود عسگری؛ علی سعیدی؛ محمود رامیار؛ عباس بحری؛ حمیدرضا لاری


15. تحلیل نیرو و تنش دستگاه پرس دومرحله در کاربرد با قالب متعلق به پرس یک‌مرحله

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-177

10.22044/jsfm.2016.646

کاوه صفوی گردینی؛ ایمان مقیمی؛ بهرام یاقوتی؛ دکتر حسن سالاریه؛ آریا الستی


18. حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 29-41

10.22044/jsfm.2015.429

بهروز حسنی؛ سید مهدی توکلی؛ مهدی اردیانی


19. بررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلف

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 43-56

10.22044/jsfm.2015.505

سید محمدرضا خلیلی؛ رحمت اله قاجار؛ مهدی یار محمدی توسکی؛ رنه آلدریستن


23. بررسی تنش گذرای ناشی از شکسته شدن الیاف در اتصال چسبی تک‏لبه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 113-126

10.22044/jsfm.2015.398

محمد شیشه ساز؛ شاپور مرادی؛ سعید یعقوبی


24. تحلیل غیر خطی ترموالاستیک صفحات گرد ساندویچی با هسته تابعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 127-142

10.22044/jsfm.2015.404

محمد اسماعیل گلمکانی؛ علیرضا یوسفیان ثقی