موضوعات = روش های تولید
آنالیز تحلیلی و عددی تغییر شکل در صفحات بدنه قید و بندها

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 13-32

10.22044/jsfm.2022.11760.3572

هادی پروز؛ وحید حسینی


شبیه سازی انحلال آندی در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 239-248

10.22044/jsfm.2016.701

حسین امیرآبادی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ سید محمد امام


تعیین میرایی فرآیندی فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل سری زمانی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 35-45

10.22044/jsfm.2015.568

مسعود پور؛ آسیه علی ابادی؛ سعید رحمان نیا


طراحی سیستم هیدروفرمینگ لوله همراه با ارتعاشات آلتراسونیک قالب

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 135-148

10.22044/jsfm.2015.412

سید احسان افتخاری شهری؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ خلیل خلیلی