تعیین سطح ارتعاشات ابزار با استفاده از تجزیه موجک و مشخصه های هارالیک در تصویر سطح قطعه کار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

3 عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

چکیده

یکی از مشکلات اصلی در بهره وری فرآیندهای براده برداری، ارتعاشات ابزار براده برداری می باشد. بی نظمی ناشی از این ارتعاشات در حین فرآیند براده برداری موجب به وجود آمدن سطحی با کیفیت پایین، کاهش دقت ابعادی قطعه کار، کاهش عمر ابزار و آسیب دیدگی اجزاء ماشین افزار مانند یاتاقانها، اسپیندل، موتور سروو و سایر اجزاء آن می شود. در این تحقیق با استفاده از اعمال تبدیل موجک بر روی تصویر سطح قطعه کار، تاثیر ارتعاشات ابزار بر روی سطح قطعه کار، از سایر عوامل تاثیر گذار بر بافت سطح قطعه (علائم پیشروی ابزار، سایش ابزار، عیوب سطح و غیره) فیلتر شده و با استفاده از بررسی مشخصه های هارالیک بر روی تصویر فیلتر شده ای که نشان دهنده تاثیر ارتعاشات ابزار می باشد، روشی مبتنی بر پردازش تصویر، جهت تعیین سطح ارتعاشات ابزار براده برداری ارائه شده است. سطح ارتعاشات ابزار، با استفاده از افزایش طول تعلیق ابزار کنترل شده و مقدار بی نظمی ایجاد شده در سطح قطعه کار به عنوان معیار تعیین سطح ارتعاشات ابزار معرفی شده است. به منظور اعتبار سنجی نتایج، ارتعاشات ابزار در راستای مماسی با استفاده از شتاب سنج نصب شده بر روی بدنه ابزار اندازه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات