موضوعات = جریان تراکم پذیر
تسخیر موج ضربه ای توسط کنترل پخش عددی روی ایرفویل متقارن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 285-304

10.22044/jsfm.2016.705

میترا یادگاری؛ محمدحسین عبدالهی جهدی


روشی کارا جهت محاسبه میزان گاز هدررفت از شبکه‏های شاخه‏ای با در نظر گرفتن افت‏های موضعی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 271-284

10.22044/jsfm.2015.416

مرتضی بهبهانی‏ نژاد؛ عزیز عظیمی؛ حجت سعیدیان؛ مازیار چنگیزیان


شبیه‌سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2014.316

مهدی آهنگر؛ رضا ابراهیمی؛ شمس مهرزاد