کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدود

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 237-251

10.22044/jsfm.2022.11412.3586

حجت شبگرد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول ‌کاواک‌زا 30 درجه

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 303-314

10.22044/jsfm.2015.721

سید مرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد دوین


بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 69-80

10.22044/jsfm.2013.138

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد