کلیدواژه‌ها = برداشت انرژی
بهبود کارآیی برداشت‌کننده انرژی دوپایا به کمک کنترل آشوب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2021.2166

معین محمدپور؛ شیرین باقری کزازی؛ پدرام صفرپور؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی


تحلیل حساسیت توان خروجی ژنراتور ارتعاشی پیزوالکتریکی با ولتاژ ثابت به روش PAWN و VBSA

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 209-218

10.22044/jsfm.2021.2180

افراسیاب چشم آور؛ امیر باقری؛ علی اسماعیلی


بررسی تجربی برداشت انرژی از راه رفتن انسان

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-181

10.22044/jsfm.2018.5855.2412

روح اله حسینی؛ هادی فاتحی ناراب